GreenWorld International Kindergarten

GreenWorld International Kindergarten là trường mầm non cao cấp theo mô hình giáo dục của Mỹ, được lấy cảm hứng từ phương pháp Regio Emilia, những hiểu biết và kết quả của các phương pháp giáo dục sớm cho trẻ. Chúng tôi tin rằng quá trình giáo dục bắt đầu từ môi trường tích cực trong suôt năm đầu đời của trẻ sẽ tạo nên những con người thành công trong tương lai.

Nguyên tắc giáo dục mà chúng tôi luôn tuân thủ là luôn luôn có một thiên tài trong mỗi đứa trẻ nếu để trẻ được tự do phát triển với những khả năng sáng tạo vô hạn của mình.

Mô hình giáo dục của GreenWorld International Kindergarten sử dụng các phương pháp tiếp cận giáo dục sớm mang tính quốc tế kết hợp với những nét đặc sắc của truyền thống Việt Nam. Chương trình học được xây dựng lấy trẻ làm trung tâm trên các chủ đề và dự án của từng tháng và được điều chỉnh bởi chính gia đình và môi trường xung quanh. Các thầy cô giáo chỉ là những người hướng dẫn và cùng học với trẻ.

section3-image4
image
section3-image5