GreenWorld International Kindergarten

Luôn luôn có một thiên tài
trong mỗi đứa trẻ

Chúng tôi tin tưởng rằng luôn có một thiên tài trong mỗi đứa trẻ nếu để trẻ được tự do phát triển với những khả năng sáng tạo vô hạn của mình!

Tầm nhìn:
GreenWorld International Kindergarten có mục tiêu trở thành một trong những trường mầm non dẫn đầu về việc ứng dụng các nguyên tắc giáo dục sớm để tối ưu hóa nhận thức, kỹ năng, tính khí và tiềm năng cho trẻ thông qua việc tích hợp các giờ học hiện đại, được tổ chức thông qua các phương pháp dạy học tối tân, với hệ thống cơ sở vật chất được trang bị một cách tỉ mỉ, có lựa chọn, phong phú và có sẵn.

Sứ mệnh của chúng tôi là khẳng định sự khác biệt về đẳng cấp giáo dục trên từng em nhỏ thông qua phương pháp giáo dục và môi trường nuôi dưỡng. Tập trung chăm sóc, nâng cao thể lực và trí lực của các em nhỏ tạo tiền để cho sự phát triển trong tương lai