GREENWORLD CORNER

  • Bé Ngân nhà tôi lúc trước thường hơi dè dặt với các thứ mới, tuy nhiên từ khi đăng ký cho con học tại GreenWorld International Kindergarten, bé đã mạnh dạn hơn rất nhiều. Con đã biết gần hết tên các con vật bằng tiếng Anh
  • Bé Ngân nhà tôi lúc trước thường hơi dè dặt với các thứ mới, tuy nhiên từ khi đăng ký cho con học tại GreenWorld International Kindergarten, bé đã mạnh dạn hơn rất nhiều. Con đã biết gần hết tên các con vật bằng tiếng Anh
  • Bé Ngân nhà tôi lúc trước thường hơi dè dặt với các thứ mới, tuy nhiên từ khi đăng ký cho con học tại GreenWorld International Kindergarten, bé đã mạnh dạn hơn rất nhiều. Con đã biết gần hết tên các con vật bằng tiếng Anh